Incasso

Het kantoor staat de cliënt bij in geschillen betreffende de uitvoering van verbintenissen. Dit kan gaan tot de invordering of betwisting van facturen (incasso) of de uitvoering van een mondelinge of geschreven overeenkomst zoals een huurovereenkomst of terugbetaling onderhandse lening.

De rechtsbasis van al deze vorderingen is te vinden in het burgerlijk wetboek.