Veerle Van de Keere, Advocaat

Veerle Van de Keere behaalde het diploma licentiaat in de rechten en het diploma geaggregeerde voor het onderwijs in de rechten aan de Universiteit Gent in 2000, daarnaast behaalde zij tevens een aanvullende master na master in het milieurecht aan dezelfde universiteit.

Zij is advocaat aan de balie West-Vlaanderen sinds 2000.

Van 2003 tot 2011 doceerde ze respectievelijk aan de KU Leuven Kulak, HUBrussel en de Hogeschool Gent in de Postacademische opleiding ‘Vastgoedrecht voor de Vastgoedpraktijk’ over ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieuvergunningen, natuurbehoud, duinen en bosdecreet, monumenten en landschappen, de Vlaamse Grondenbank, de voorkooprechten en de Vlaamse wooncode. Zij maakte als effectief lid deel uit van de programmacommissie.

In 2005 onderbrak zij de advocatuur, en was zij juridisch adviseur bij de Vlaamse Landmaatschappij op de hoofdzetel te Brussel, alwaar zij een grondige kennis opbouwde van het vastgoedrecht en het agrarisch recht in al zijn facetten.

In 2012 keerde ze terug naar haar roots, en vervoegde zij Emergo Advocaten.

Zij heeft een bijzondere interesse voor het milieurecht, omgevingsrecht, ruimtelijke ordening en stedenbouwrecht, agrarisch recht, bodemsanering en vastgoedrecht.

Veerle Van de Keere is auteur van diverse publicaties in boeken en tijdschriften, en was reeds spreker op diverse studiedagen met betrekking tot het vastgoedrecht.

Publicaties

 • VAN DE KEERE, V., De nieuwe regeling inzake de ontginning van oppervlaktedelfstoffen. Krachtlijnen van het decreet betreffende de oppervlaktedelfstoffen van 4 april 2003, Huur 2005, afl. 4, 179-188.

 • MEULEMANS, D., VAN DE KEERE, V., De implicaties van de ontginning van oppervlaktedelfstoffen voor huur, pacht en vruchtgebruik, Huur 2006, afl. 3, 111-117.

 • VAN DE KEERE, V., Het nieuwe Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming: de voornaamste wijzigingen en de nieuwe krachtlijnen, Waarvan Akte 2007, afl. 5, 93-106

 • VAN DE KEERE, V., Algemeen Reglement Elektrische installaties. Verplichte controle elektrische installaties bij verkoop van een woning, NNK 2008, afl. 3, 66-69

 • VAN DE KEERE, V., Het energieprestatiecertificaat bij de verhuring van woningen

 • Bijdragen in boek Story Publishers, Gent, 2009, 122p. – In Dirk Meulemans (ed)., Update wijziging van de huurwetgeving: een stand van zaken, 53-61

 • VAN DE KEERE, V., De verplichte periodieke keuring van centrale verwarmingstoestellen

 • Bijdragen in boek Story Publishers, Gent, 2009, 122p – In Dirk Meulemans (ed.) Update wijziging van de huurwetgeving: een stand van zaken, 63-70

 • GOETHALS, J., VAN DE KEERE, V., De wisselwerking tussen het stedenbouw- en het huurrecht, Huur 2008, afl. 1, 2-10

 • VAN DE KEERE, V., Nieuwe verplichting tot periodieke keuring voor verwarmingtoestellen, NNK 2008, afl. 1, 38-40

 • VAN DE KEERE, V., De verplichte periodieke keuring van verwarmingtoestellen; gevolgen voor de verhuring van onroerende goederen, Huur 2009, afl. 2, 58-61

 • VAN DE KEERE, V., Het afsluiten van eenjarige pachtovereenkomsten door de Vlaamse Landmaatschappij, NNK 2009, afl. 2, 42-44

 • VAN DE KEERE, V., Het nieuwe decreet tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen en handhavingsbeleid: implicaties voor de notariële praktijk, Huur 2010, afl. 4, 155-162

 • VAN DE KEERE, V., De verzekering gewaarborgd wonen: besluit van de Vlaamse regering betreffende de verzekering gewaarborgd wonen van 13 juni 2008, NNK 2011, afl. 2, 14-17

 • VAN DE KEERE, V., bijdrage over administratie recht: Vlaamse huurpremie voor huurders die wachten op een sociale woning, NNK 2013, afl. 1, 6-12

 • VAN DE KEERE, V., Huur en administratief recht: Verplichte isolatie van daken in Bestendig Handboek Huishuur en Handelshuur, juni 2013, Story Publisher Gent, H-XX-1-1

 • VAN DE KEERE, V., Huur en administratief recht: Verplichte plaatsing van optische rookmelders in Vlaanderen in Bestendig Handboek Huishuur en Handelshuur, maart 2015, Story Publisher Gent, H-XX-1-1

Voordrachten

 • Spreker op Studienamiddag De nieuwe Vlaamse Woninghuur, 9 september en 11 september 2019, Hogeschool Gent opleidingen Vastgoed en Landmeten Nieuw Notarieel Kwartaalschrift – NNK Unie Vlaamse Syndici – UVS voorgezeten door Professor Luc Weyts en Professor Herman Cousy, Rillaar en Blankenberge: thematische bespreking

 • Spreker op de Jaarlijkse notariële studiedag van het Nieuw Notarieel kwartaalschrift, 5 oktober 2017, nieuwe wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak en de rechtsleer, voorgezeten door Professor Dirk Meulemans, Rillaar: Luik administratief recht

 • Spreker op de Jaarlijkse notariële studiedag van het Nieuw Notarieel kwartaalschrift, 5 oktober 2017, nieuwe wetgeving en ontwikkelingen in de rechtspraak en de rechtsleer, voorgezeten door Professor Dirk Meulemans, Rillaar: Luik administratief recht

 • Te vervullen formaliteiten bij het sluiten van een woninghuurovereenkomst, “Het energieprestatiecertificaat en de verplichte keuring van elektrische installaties”, Gent, 25 november 2010

 • Studiedag een pand bouwen verbouwen: “Knelpunten inzake stedenbouwkundige vergunning-bouwen in beschermde gebieden”, Rillaar, 7 juni 2005

 • Overzicht nieuwe wetgeving inzake. Tweejaarlijkse studienamiddag: “Het Bodemdecreet”, Edegem, 17 oktober 2008

 • Lessenreeks opleidingsonderdelen vak vergunningen en premies: ruimtelijke ordening en stedenbouw, monumenten en landschappen, de milieuvergunning, decreet natuurbehoud, bosdecreet en duinendecreet, decreet ontginning oppervlaktedelfstoffen, de Vlaamse grondenbank: de voorkooprechten, woonkwaliteitsnormen in de Vlaamse wooncode, algemeen reglement op de elektrische installaties, het energieprestatiecertificaat, de verzekering gewaarborgd wonen, KU Leuven Kulak, HUBrussel en Hogeschool Gent, opleiding vastgoedrecht voor de vastgoedpraktijk