Regionale en lokale belastingen,

BTW en accijnzen 

  • Procedures regionale belastingen voor bedrijven en particulieren

  • Leegstands- en verkrottingsheffingen, milieuheffingen

  • Advies en Procedures inzake gemeentebelastingen

  • BTW in het kader van vastgoed

  • Accijnzen

  • Milieufiscaliteit