Vastgoedrecht, bouw- en aannemingsrecht 

Vanuit zijn klassieke vakdomeinen binnen het publiek en administratief recht heeft het kantoor een bijzondere affiniteit met de vastgoedsector.

 Daarbij zijn domeinen huur, koop/verkoop, aankoopbelofte, vastgoedcontracten en vastgoedtransacties begrepen. Ook op seminaries wordt vaak over dit onderwerp door het kantoor gesproken.

 Het kantoor bemiddelt, adviseert en verdedigt zowel bedrijven als particulieren, als ook overheden in het kader van alle soorten vastgoedtransacties, namelijk:

 • transacties met betrekking tot onroerende goederen: koop/verkoop, huur/verhuur

 • geschillenbeslechting bij huur, handelshuur en woninghuur

 • aanneming: bijstaan van de bouwheren, aannemers en architecten bij aanneming van werken, zijnde woningbouw, industriebouw, publieke werken, wegenbouw, kantorenbouw…

 • bouwrecht: belangen van de bouwheer, architect of aannemer worden behartigd

 • aansprakelijkheidsrecht: fouten kunnen worden gemaakt binnen een contractuele context, of buiten elke overeenkomst.

 • Mede-eigendom (appartementsmede-eigendom), eigendomsrecht en andere zakelijke rechten zoals vruchtgebruik, opstalrecht en erfpacht

 • Erfdienstbaarheden: er zijn aldus publieke en private erfdienstbaarheden die beperkingen van het eigendomsrecht opleggen bv. ten voordele van het algemeen belang of ten voordele van een ander erf

  • private erfdienstbaarheden kunnen zijn natuurlijke erfdienstbaarheden bv. rechten van afsluiting en afpaling, rechten van afvloeiing…als conventionele of contractuele erfdienstbaarheden die hun oorsprong vinden in een contract of een akte bv. zoals recht van doorgang, van overweg, van riolering, van nutsvoorzieningen en wettelijke erfdienstbaarheden deze vinden hun oorsprong in de wet bv. rechten van lichten en zichten, van afstand van beplanting, recht van uitweg, van gemene muur ea.

  • publieke erfdienstbaarheden: bv. publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van overgang, het verbod om te bouwen naast wegen of spoorwegen, de bescherming als onroerend erfgoed, natuurbeschermingsmaatregelen als ruimtelijke bestemmingen

 • Burenhinder: geur, lawaai, stof, mobiliteitshinder, overhangende takken ea.

 • Afpaling

 • voorkooprechten