Tarieven

 

Het ereloon wordt in principe begroot aan de hand van een vast uurtarief.

Forfaitaire ereloonafspraken bij overheidsopdrachten of invorderingen zijn mogelijk.

Wanneer met een uurtarief wordt gewerkt, bedraagt dit een voorafgaand afgesproken tarief afhankelijk van de aard en de complexiteit van de zaak, en de urgentie om het dossier te behandelen.

De administratieve en dossierkosten bestaan uit de kost voor de aanleg van een nieuw dossier, dactylografie, afdruk en kopiekosten en verplaatsingen.

De gerechtskosten (kosten van gerechtsdeurwaarder, kosten deskundige, vertaalkosten, andere kosten van derden) worden rechtstreeks voldaan door de klant aan de deurwaarder, de deskundige of het vertaalbureau.

Sinds 1 januari 2014 zijn advocaten btw-plichtig geworden. Bij het ereloon komt 21% btw.